Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Porażu została oddana do użytku 1 września 1962 roku. Jej powstanie to ogromna zasługa mieszkańców wsi.
Według obliczeń Komitetu Budowy Szkoły wkład wniesiony przez mieszkańców wioski w materiałach budowlanych, działkach, na których znajduje się szkoła, robociźnie, gotówce wyniósł 1/3 ogólnych kosztów budowy. Wówczas była to nowoczesna i funkcjonalna szkoła. W 1963 roku kierownik Józef Janusz określa warunki lokalowe jako bardzo dobre, szkołę dobrze zaopatrzono w pomoce dydaktyczne.
Od 15 stycznia 1966 r. dyrektorem szkoły został Stefan Grzyb. Pełnił tę funkcję do roku 1990. W latach 1976-1978 do budynku szkoły dobudowano dwie sale lekcyjne nad salą gimnastyczną i wykonano dach nad budynkiem szkolnym.
Lata 1966-1990 to także budowa ujęcia wody dla szkoły, modernizacja budynku oraz wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
W 1990 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr Wacław Krawczyk. W latach 90-tych nadal wzbogacano wyposażenie sal lekcyjnych. Wyposażono pracownię komputerową. Wykonano także szereg prac modernizacyjnych i remontowych. Między innymi rozbudowano kancelarię szkoły, odwodniono budynek.
W 1997 roku dokonano modernizacji kotłowni na ogrzewanie gazowe. Warto dodać, że była to pierwsza w Gminie Zagórz tego typu inwestycja.
W latach następnych w szkole wykonano generalny remont instalacji elektrycznej. Dotąd prowadzone są prace remontowe przy kolejnych sanitariatach w szkole.
Wiosną 1994 r. dyrektor SP w Porażu Wacław Krawczyk i nauczyciel w-f Jerzy Frączek postanowili doprowadzić do powstania pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 11 września 1994 roku rozpoczęto prace budowlane. W ciągu 42 dni zakończono prace ziemne, które wymagały wybrania około 70 metrów sześciennych ziemi. Przez ten czas zgłosiło się do pracy 196 mieszkańców , którzy oprócz swojej pracy udostępnili sprzęt potrzebny przy wykopach, przynieśli wszystkie potrzebne na rzędzia. Pierwszy etap budowy zakończono bez zatrudnienia ekipy budowlanej. W 1995 r. Rada Sołecka przekazała na budowę 10 tys. zł. Rada Miasta i Gminy Zagórz przekazała 60 tys. zł. Mieszkańcy Poraża zobowiązali się odpracować bezpłatnie 2 dni przy budowie. Niewątpliwie dużą mobilizację stanowił przykład zaangażowania ludzi, których dzieci już dawno ukończyły szkołę między innymi: Juliana Kruczka, Kazimierza Krawczyka, Jana Góry, Krzysztofa Szajnowskiego, Augustyna Gocka i wielu innych.
Do końca lipca 1996 roku zakończono budowę murów w ramach pracy społecznej. Do tego czasu mieszkańcy Poraża wypracowali ok. 500 dniówek bezpłatnie. 31 grudnia 1996 roku zakończono pokrycie dachu. Do maja 1997 r. trwały prace wykończeniowe. 31 maja budynek oddano do użytku. Inwestycję finansowała Rada Miasta I Gminy Zagórz, Kuratorium Oświaty w Krośnie, Urząd Kultury Fizycznej w 1/3 kosztorysu budowy oraz mieszkańcy Poraża.

Prezentacja: „Historia Szkoły Podstawowej w Porażu”