Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Porażu

Poraż 45
38-540 Zagórz

NIP: 687-14-46-908

Tel. 13 46 28 028

E-mail: sporaz@poczta.onet.pl