Osiągnięcia

OSIĄGNĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2014/15

GMINNE:

Lp.  Rodzaj konkursu Nazwa konkursu Miejsce, osiągnięcia uczniów
1. artystyczne-recytatorski „Czasem słońce czasem deszcz” Literatura i Dzieci Nominacja do finału wojewódzkiego
2. artystyczny – muzyczny XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek wyróżnienie
3. artystyczny Konkurs plastyczny „kartka z Aniołkiem” III miejsce
4. wiedzowy „Młodzież Zapobiega Pożarom” II miejsce
5. wiedzowy „Razem tworzymy lepszy Internet” wyróżnienie
6. wiedzowy konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” I miejsce

 

REJONOWE – MIĘDZYPOWIATOWE:

Lp.  Rodzaj konkursu Nazwa konkursu Miejsce, osiągnięcia uczniów
1. artystyczne-recytatorski XV konkurs recytatorski „Wierszowanie” wyróżnienie
2. artystyczne-recytatorski XV konkurs recytatorski „Wierszowanie” III miejsce
3. artystyczny XIV Konkurs plastyczny „Maluchy malują” wyróżnienie
4. wiedzowy Ponadpowiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze „Kurtyna wyobraźni” I miejsce
5. wiedzowy Ponadpowiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze „Kurtyna wyobraźni” II miejsce
6. wiedzowy Ponadpowiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze „Kurtyna wyobraźni” III miejsce