Rada rodziców

Przewodniczący – Pan Janusz Kruczek

Sekretarz – Pani Aneta Rybczak-Zubel

Skarbnik – Pani Joanna Tomczewska

Członkowie:

  1. Pani Anna Grzyb
  2. Pani Ewelina Bańczak
  3. Pani Zofia Skrobot
  4. Pani Agnieszka Teper